גילוש

כשטעם ויופי נפגשים

האירוע שלכם 
םעטה 
תורישהו 
 עלינו